REGLEMENTEN

Bekijk en of download hieronder de beschikbare reglementen van de Delta Scholengroep.

STATUTEN
AFSCHRIFT AKTE

Download

MANAGEMENT
STATUUT

Download

REGLEMENT
Raad van toezicht

Download

bestuurs-
reglement

Download