Privacyverklaring Delta Scholengroep

Download

Privacyreglement Delta Scholengroep

Download

Handboek privacy Delta Scholengroep

Download

Download of bekijk hier de richtlijnen Social Media

Richtlijnen Social Media

De veiligheid van alle mensen die onze scholen bezoeken of er werkzaam zijn, is een groot goed. Om die veiligheid te garanderen wordt voldaan aan wettelijke richtlijnen in het kader van Arbobeleid, verzuimbeleid, risico- inventarisatie, personeelsbeleid et cetera. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat voor de scholen die onder onze stichtingen vallen, duidelijk is hoe te handelen in geval van onveilige situaties. Daartoe is dit veiligheidsplan opgesteld, welke geldt voor alle scholen en alle medewerkers.

Download of bekijk hier de algemene inkoopvoorwaarden

Schoolveiligheidsplan

Download of bekijk hier het algemene inkoopbeleid

Algemene inkoopbeleid

Download of bekijk hier de algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden