- IDENTITEIT -

Onze Missie
De Delta Scholengroep (SKPCPO Delta) is verantwoordelijk voor de invulling van goed onderwijs binnen 25 katholieke en protestants-christelijke scholen in de regio’s Arnhem, Veluwezoom en Achterhoek. Vanuit een dialogische filosofie en een relationeel mensbeeld krijgt ieder kind wat het nodig heeft om – het liefst dichtbij huis - te leren en zich te ontwikkelen. Onderweg ervaren ze hoop, verschilligheid en geluk. Dit is onze missie.
Recht op goed onderwijs
Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de capaciteiten van ieder kind en erop gericht is ruimte en kansen te bieden voor de ontplooiing van hun persoonlijkheid en talenten, geestelijke en lichamelijke vermogens.
Het onderwijs heeft ook als taak kinderen respect bij te brengen voor mensenrechten, de basiswaarden van een vrije samenleving te leren, voor te bereiden op een zelfstandig leven en te leren eerbied te hebben voor de natuurlijke omgeving.
Waardengericht leren
Het recht op goed onderwijs wordt op Deltascholen mede ingekleurd vanuit onze christelijke grondslag. Dit is allereerst merkbaar in de waarden van waaruit de scholen (onze medewerkers) werken en die aan leerlingen worden meegegeven:

  1. We hebben oog en oor voor elkaar. De menselijke maat staat voorop.
  2. Onze scholen zijn een gemeenschap. We leren met en van elkaar, komen voor elkaar op, kunnen een stapje opzij doen voor de ander en zijn verdraagzaam.
  3. Verschillen mogen er zijn. Er is ruimte voor verschillende karakters, ideeën, achtergronden, talenten en manieren om je te ontwikkelen.
  4. We dragen bij aan een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld.
  5. We werken vanuit een positief, optimistisch mens- en wereldbeeld.
  6. We hebben vertrouwen in kinderen en in elkaar en zijn vergevingsgezind.
  7. We communiceren helder en transparant.

"Complex, uitdagend en allesbehalve vrijblijvend en juist daarom Delta!"