- BESTURINGSFILOSOFIE -

Solidair verbond

De Deltascholen zijn een solidair verbond: we staan elkaar bij, zoeken samen naar de juiste richting, bereiden beleidskeuzes voor, nemen verantwoordelijkheid en delen risico’s.

Solidair wil ook zeggen dat we het leren van en met elkaar centraal blijven stellen. In goede en moeilijke tijden. In o.a. collegiale ontmoetingen, netwerken, cursussen, intervisie, werkbijeenkomsten en vaak in ‘gewoon een goed gesprek’.

Een continu proces van verbetering van het onderwijs en de bedrijfsvoering is ons streven: een diepe behoefte en bereidheid om bij te dragen en samen te werken. Feedback wordt gegeven vanuit ambitie met behoud van relatie.
Besturingsfilosofie
Onze besturingsfilosofie is leidend bij de inrichting van de organisatie. De organisatiestructuur moet optimale voorwaarden creëren voor het behalen van onze doelen.
Ook moet de organisatie efficiënt, effectief en bestuurbaar zijn en kunnen voldoen aan de transparantie die de samenleving van ons vraagt. Wij kiezen er daarom voor om op basis van geïnformeerd vertrouwen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder en slim in de organisatie te beleggen. Wij gaan daarbij uit van de volgende kernbegrippen:
  • qxio-ios-arrow-down Relationeel zijn
  • qxio-ios-arrow-down Richting geven
  • qxio-ios-arrow-down Ruimte bieden
  • qxio-ios-arrow-down Resultaat vragen
  • qxio-ios-arrow-down Rekenschap afleggen