Raad van Toezicht

009_groep_2148.jpg#asset:377

De RvT bestaat momenteel uit 5 leden. Zij oefenen hun taak uit op basis van de statuten en de reglementen. De leden van de RvT opereren zonder last of ruggespraak en zijn daarmee onafhankelijk. De RvT hanteert naast een algemeen competentieprofiel vijf specifieke profielen: een bestuurlijk profiel, een juridisch profiel, een onderwijskundig/wetenschappelijk profiel, een P&O-profiel en een financieel-/bedrijfseconomisch profiel.