Img 1487

Delta Wereldscholen

De nieuwe school in Samundradevi is gereed!

In het bijzijn van Robert Hilhorst en een nieuwe groep leerkrachten, medewerkers als ook de voorzitter van het College van Bestuur van Delta Scholengroep is de nieuwe school nu officieel geopend!