DELTA WERELDSCHOLEN

Delta Scholengroep wil als organisatie samenwerken met scholen internationaal. 

WEBSITE

PASSEND WIJS

Samenwerkingsverband PassendWijs is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van Passend Onderwijs binnen het primair onderwijs in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum. Alle aangesloten besturen hebben afspraken met elkaar gemaakt hoe elke leerling zo goed mogelijk Passend Onderwijs kan krijgen. Samenwerkingsverband PassendWijs bestaat uit 21 besturen en 125 scholen voor primair onderwijs. Hierin zijn scholen voor regulier, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) vertegenwoordigd.

MEER INFO

STICHTING PAS

Stichting PAS is er voor professionals in kinderopvang, peuterarrangementen en primair onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de gemeente Arnhem. Ons gezamenlijk doel is een optimale, ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen in Arnhem van 0 tot 13 jaar. We hebben speciale aandacht en deskundigheid voor de kinderen die een extra zetje in de rug nodig hebben omdat zij van huis uit minder kansen hebben op een goede onderwijscarrière. (de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid).

MEER INFO

Stichting CLC Arnhem PO

CLC staat voor Community Learning Center. Het CLC is een netwerkorganisatie van verschillende onderwijsbesturen in Arnhem en omgeving.

Onze samenwerking is gericht op leren en lesgeven met ICT; wetenschap & technologie en innovatie, vanuit de gedachte dat we samen meer bereiken en elkaar versterken.

Wij werken aan het opstellen van een gezamenlijke brede, regionale, innovatieve agenda. Hierbij staat de driehoek Opleiden, Onderwijs en Onderzoek centraal; waarbij onze doelgroep de (aankomende) leerkracht is.

MEER INFO