- SAMENWERKEN -

DELTA WERELDSCHOLEN

De stichting Delta Wereldscholen heeft als doel: het (doen) ontwikkelen, stimuleren en in stand houden van (internationale) samenwerkingsverbanden tussen scholen van de Delta Scholengroep en andere (wereld)scholen om daarmee invulling te geven aan wereldburgerschap en duurzame ontwikkelingsdoelen, waaronder het recht op onderwijs.
PASSEND WIJS

Samenwerkingsverband PassendWijs is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van Passend Onderwijs binnen het primair onderwijs in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum. Alle aangesloten besturen hebben afspraken met elkaar gemaakt hoe elke leerling zo goed mogelijk Passend Onderwijs kan krijgen. Samenwerkingsverband PassendWijs bestaat uit 21 besturen en 125 scholen voor primair onderwijs. Hierin zijn scholen voor regulier, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) vertegenwoordigd.
STICHTING PAS

Stichting PAS is er voor professionals in kinderopvang, peuterarrangementen en primair onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de gemeente Arnhem. Ons gezamenlijk doel is een optimale, ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen in Arnhem van 0 tot 13 jaar. We hebben speciale aandacht en deskundigheid voor de kinderen die een extra zetje in de rug nodig hebben omdat zij van huis uit minder kansen hebben op een goede onderwijscarrière. (de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid).
STICHTING CLC ARNHEM PO

Stichting CLC (Community Learning Center) Arnhem PO is in 2019 opgericht door Deltascholengroep en Flores Onderwijs om onderwijsinnovatie voor het PO een duurzame plek te geven.

Het CLC heeft op dit moment 4 programma’s:
 • Samen Opleiden
  (programmamanager Andrea van Dijk)
 • Kunst Cultuur en Maakonderwijs
  (programmamanagers Tineke Hiddink en Miriam van Meer)
 • Leren en lesgeven met ICT
  (programmamanager Maarten Zoomer)
 • Bewegen gezondheid en sport
  (programmamanager Kars Deutekom)
De driehoek onderwijs, opleiden en onderzoek vormt het uitgangspunt voor de werkwijze van het CLC waarbij onze doelgroep de (aankomende) leerkracht PO is.

Het CLC werkt nauw samen met Stichting PAS die zich bezighoudt met kansengelijkheid in Arnhem.

"Onderweg ervaren onze kinderen hoop, verschilligheid en geluk!"