Stichting CLC Arnhem PO

Logo-CLC-Nw.png#asset:1520:iconLarge

Stichting CLC Arnhem

De besturen van Delta Scholengroep en Flores onderwijs hebben eenieder een eigen onderwijskundige agenda, maar deels ook een gezamenlijke aanpak om het basisonderwijs in de regio te versterken en te vernieuwen. De stichting CLC bundelt met ingang van 1 januari 2019 de programma’s en activiteiten waarin de besturen samenwerken. De programma’s en activiteiten sluiten aan op thema’s uit de lokale en regionale educatieve agenda en worden bij voorkeur ontwikkeld en uitgevoerd met andere partners in de regio. De stichting omvat nu de programma’s Samen Opleiden, Leren en Lesgeven met ICT, Kunst- en cultuureducatie en Sport, bewegen en gezondheid.

Samen Opleiden
Ruim tien jaar geleden zijn de besturen van Delta en Flores onderwijs samen met de HAN Pabo gestart met een project Opleiden in de school. Doelstelling was en is om van het opleiden van leraren een gezamenlijke verantwoordelijkheid te maken. Hierdoor werden stagescholen opleidingsscholen en ervaren de studenten de theorie en de praktijk van hun opleiding meer als een geheel. Inmiddels is de doelstelling breder geworden en nemen veel besturen uit de regio deel aan deze ontwikkeling en aan het programma.

Het gaat nu om achttien besturen, met 60 scholen die jaarlijks 500 Pabo-studenten opleiden. Daarnaast vinden er vele opleidings- en leeractiviteiten plaats voor (startende) leraren, uitgevoerd door Pabo-docenten en specialisten uit het veld. Ook heeft (praktijk)onderzoek een belangrijke plaats gekregen in het programma in samenwerking met het lectoraat.

Leren en lesgeven met ICT
Dit programma wordt in samenwerking met de HAN (Pabo en Centre of Expertise) en de Onderwijsspecialisten (speciaal onderwijs) uitgevoerd. Samen is een iXperium ingericht: een inspirerende plek waar studenten, docenten en leerkrachten allerlei mogelijke toepassingen kunnen uitproberen, kunnen experimenteren, inspiratie op kunnen doen en werken aan hun professionalisering. Mediamentoren steunen scholen bij het vormgeven van ‘leren en lesgeven met ICT’ op hun eigen locaties. Recent heeft dit programma een succesvolle aanvraag voor een onderzoekswerkplaats bij het NRO gedaan.

Kunst- en cultuureducatie
Onder deze noemer valt een palet aan activiteiten om kunst- en cultuuractiviteiten op de basisscholen te stimuleren en laten uitvoeren. De aanpak ontwikkelt zich tot een volwaardige programmalijn waarbij opleiden, onderwijs en onderzoek sterke pijlers zijn.

Sport, bewegen en gezondheid
Samen met de gemeente Arnhem en Sportbedrijf Arnhem wordt er nauw samengewerkt aan:

  1. goed leren bewegen;
  2. het vergroten van de hoeveelheid beweegtijd; en
  3. een passende infrastructuur.

Zowel in de school, om de school, in de wijk als bij de sportclubs. De realisatie van wijkgerichte beweegteams is daarbij een belangrijk speerpunt. Onderzoek en samenwerking met opleidingsinstituten (HAN-ALO en RijnIJsselCios) moeten in dit programma nog aan kracht winnen.

CLC Arnhem LAB
Soms zijn er ideeën, projecten of problemen die de moeite waard zijn om samen te verkennen. Dit doen we in het LAB. Soms blijft het bij een verkenning, soms groeien onderwerpen uit tot een project of een volwaardige programmalijn. Op dit moment is ‘maker-education’ één van de LAB-onderwerpen.